k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Křičkova, Praha 6-Suchdol

projekt na zateplení poloviny rodinného dvojdomu v rámci Zelená úsporám
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 69%
výše dotace: 335 000 K
projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu