k y l a r p r o j e k c e

Vítejte na stránkách projekčního a architektonického ateliéru ing. Lubomíra Kylara.

Jelikož jsme v první vlně programu Zelená úsporám vyhotovili velké množství projektů a získali pro stavebníky dotace v řádu desítek miliónů korun, zapojili jsme se nyní i do pokračování tohoto programu. Ten se jmenuje Nová zelená úsporám 2014 ( dále NZÚ 2014) a je zatím určen výhradně jen pro majitele rodinných domků. Kromě vlastního zateplení objektu zajistíme i případnou výměnu hlavního zdroje tepla a instalace solárních kolektorů nebo tepelného čerpadla. Dle našich dlouholetých zkušeností je nutno postupovat následovně:

  1. Dát si do pořádku veškerou stávající projektovou a inženýrskou dokumentaci své nemovitosti (kolaudovaný stav - technickou zprávu a výkresy, výpis z katastru, snímek pozemkové mapy, fotodokumentaci atd. - velmi důležité!
  2. Potom se telefonicky dohodnout s námi na schůzce, kde Vám ukážeme již hotové projekty NZÚ 2014 a prohlédneme odborně vaše podklady. Pokud vám něco bude chybět- po dohodě později doměříme, dokreslíme.Tato první konzultace je bezplatná! Dle našich zkušeností je tento osobní kontakt velmi důležitý pro další úspěšnou spolupráci.
  3. Provedeme za velmi příznivou režijní cenu kontrolní energetický výpočet, aby bylo jisté, že na dotaci dosáhnete.
  4. V případě kladného výsledku vyhotovíme kompletní Odborný posudek a pomůžeme Vám s podáním žádosti o dotaci. Naše ceny jsou velmi příznivé a velkou část vašich nákladů na posudek a projekty pokryjí dotace SFŽP na tyto přípravné práce.
  5. V průběhu provádění zateplovacích prací pro vás zajistíme požadovaný odborný dozor (také dotovaný SFŽP). Musíte si také uvědomit, že kromě modernizace později především ušetříte velké finanční prostředky na vytápění vaší nemovitosti!
  6. Jednoduše se dá říci, že jsme schopni vás doslova „vést za ruku“ až po okamžik získání vaši dotace.

>> reference

Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu