k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: bytový dům Nad Pískovnou, Praha 4-Krč

projekt na zateplení bytového domu v rámci Zelená úsporám
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
počet bytových jednotek: 17
úspora na vytápění: 64,2%
výše dotace: 1 465 000 Kč
Projekt Zelená úsporám: bytový dům Nad Pískovnou, Praha 4-Krč_1Projekt Zelená úsporám: bytový dům Nad Pískovnou, Praha 4-Krč_2Projekt Zelená úsporám: bytový dům Nad Pískovnou, Praha 4-Krč_3

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu