k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Třeboradická, Praha 8-Kobylisy

projekt na zateplení rodinného domu v rámci Zelená úsporám
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 56,9%
výše dotace: 543 000 Kč
Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Třeboradická, Praha 8-Kobylisy_1Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Třeboradická, Praha 8-Kobylisy_2

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu