k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Xaverovská, Praha 19-Kbely

projekt na zateplení rodinného domu v rámci Zelená úsporám
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 68%
výše dotace: 245 000 Kč
Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Xaverovská, Praha 19-Kbely_1Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Xaverovská, Praha 19-Kbely_2Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Xaverovská, Praha 19-Kbely_3Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Xaverovská, Praha 19-Kbely_4

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu