k y l a r p r o j e k c e

Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení

místo: Horní Malá Úpa
objednatel: Ministerstvo vnitra ČR
stupeň: projekt pro stavební povolení
Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_1Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_2Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_3Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_4Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_5Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_6Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_7Přístavba Chaty Kněžna, Horní Malá Úpa - projekt pro stavební povolení_8

projekt dokončen: 2003
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu