k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům K mlýnu, Praha 8-Čimice

projekt na zateplení poloviny rodinného dvojdomu v rámci Zelená úsporám
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
výše dotace: 190 000 Kč
projekt dokončen: 2009
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu