k y l a r p r o j e k c e

Studie: rekonstrukce hotelu na bytový dům Heřmanova, Praha 7 - Holešovice

návrh malometrážních bytových jednotek v domě hotelového typu
dispoziční studie, podklad pro projekt pro stavební povolení
projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu