k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Vidimská, Praha 8 - Čimice

projekt na zateplení rodinného domu v rámci Zelená úsporám
výměna otvorových výplní, zateplení fasády a stropu suterénu
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 47,9%
projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu