k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Nepomuk

projekt na zateplení rodinného domu v rámci Zelená úsporám
výměna oken, zateplení stropů patra a částí střechy
dotační program ZÚ: A.2 - dílčí zateplení
úspora na vytápění: 23,0%
Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Nepomuk_1Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Nepomuk_2

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu