k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety

projekt na zateplení rodinného domu v rámci Zelená úsporám
zateplení obálky domu kromě otvorových výplní
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 69,6%
Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety_1Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety_2Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety_3Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety_4Projekt Zelená úsporám: rodinný dům Pod Viničkou, Lety_5

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu