k y l a r p r o j e k c e

Projekt Zelená úsporám: bytový dům Jaurisova, Praha 4 – Nusle

projekt na zateplení bytového domu v rámci Zelená úsporám
výměna oken, zateplení fasády a podlahy půdy
klasické cihelné zdivo
dotační program ZÚ: A.1 - celkové zateplení
úspora na vytápění: 70%
výše dotace: 1 855 000 Kč
Projekt Zelená úsporám: bytový dům Jaurisova, Praha 4 – Nusle_1Projekt Zelená úsporám: bytový dům Jaurisova, Praha 4 – Nusle_2Projekt Zelená úsporám: bytový dům Jaurisova, Praha 4 – Nusle_3Projekt Zelená úsporám: bytový dům Jaurisova, Praha 4 – Nusle_4

projekt dokončen: 2010
Sokolovská 117a, 180 00 Praha 8 :: tel. 266 310 918 :: e-mail: info@kylarprojekce.cz :: 2011 by nettu